خنثی کننده لیبل AM :
از خنثی کننده لیبل AM برای سوزاندن و باطل کردن لیبل AM استفاده می شود . اگر فروشگاهی از لیبل امنیتی یا برچسب ضد سرقت استفاده کند برای غیر فعال کردن لیبل های روی اجناس باید از خنثی کننده لیبل استفاده کند . از خنثی کننده لیبل AM برای سوزاندن لیبل AM استفاده می شود .
خنثی کننده لیبل AM مجهز به سیستم نور و صدا به هنگام خنثی کردن لیبل
 AM است . به این صورت که در هنگام خرید اجناسی که دارای لیبل AM هستند بر روی خنثی کننده AM قرار می کیرند و غیر فعال می شوند تا با عبور از گیت ضد سرقت فروشگاهی آلارم هشدار دریافت نشود . خنثی کننده های AM دارای مدل های متنوع و شکل ظاهری متفاوتی هستند .خنثی کننده لیبل یا برچسب باید دارای امکانات زیر باشد :
1. سرعت خنثی سازی بالا
2. قدرت خنثی سازی مناسب
3. عدم ایجاد اختلال بر روی گیت فروشگاهی
4. ظاهر زیبا و اندازه مناسبخنثی کننده لیبل - خنثی کننده لیبل دزدگیر - خنثی کننده لیبل AM - خنثی کننده لیبل RF - خنثی کننده RF - خنثی کننده AM - خنثی کننده - خنثی کننده لیبل دست دوم - خنثی کننده لیبل دزدگیر دست دوم - خنثی کننده لیبل AM دست دوم - خنثی کننده لیبل RF دست دوم - خنثی کننده RF دست دوم - خنثی کننده AM دست دوم - خنثی کننده دست دوم - خنثی کننده لیبل کارکرده - خنثی کننده لیبل دزدگیر کارکرده - خنثی کننده لیبل AM کارکرده - خنثی کننده لیبل RF دست دوم - خنثی کننده RF دست دوم - خنثی کننده AM دست دوم - خنثی کننده دست دوم - خنثی کننده لیبل ارزان - خنثی کننده لیبل دزدگیر ارزان - خنثی کننده لیبل AM ارزان - خنثی کننده لیبل RF ارزان - خنثی کننده RF ارزان - خنثی کننده AM ارزان - خنثی کننده ارزان - لیبل پشت آبی - لیبل پشت آبی 5*5 - لیبل پشت آبی 4*4 - لیبل پشت آبی 3*3 - لیبل پشت آبی اصل - لیبل 5*5 - لیبل 4*4 - لیبل 3*3 - لیبل ضد سرقت - لیبل دزدگیر - برچسب پشت آبی - برچسب پشت آبی 5*5 - برچسب پشت آبی 4*4 - برچسب پشت آبی 3*3 - برچسب ضد سرقت - برچسب دزدگیر

پارس افزار ارائه دهنده برترین راه حل های امنیتی و تجهیزات فروشگاهی