جداکننده هرکولسجداکننده هرکولسجداکننده هرکولس


جداکننده هرکولس :

جداکننده هرکولس  بیشتر برای تگ هایی مانند تگ پنسیل ، تگ مربع  و تگ کارتی  مورد استفاده قرار می گیرد . جدا کننده تگ هرکولس دارای حفره ای در وسط خود است که برای باز کردن تگ ، تگ بر روی آن قرار می گیرد . برای طولانی تر شدن عمر تگ باید از جداکننده های مناسب همان تگ با دایره مغناطیسی مشخص استفاده شود. فرکانس گیت های فروشگاهی هیچ تاثیری بر روی جداکننده ها ندارد.جداکننده هرکولس با قدرت های متفاوتی در بازار موجود هستند که واحد شناسایی قدرت جدا کننده هرکولس گاوس (gauss) است که هر چقدر این واحد بیشتر باشد جذب کنندگی بهتری دارد. جدا کننده  تگ هرکولس قابل نصب بر روی میز نیز میباشد.  جداکننده دستی سنسورماتیک - جداکننده برقی سنسورماتیک - جداکننده سوپر - جداکننده گلفی - جدا کننده گلفی سوپر - جداکننده لبه دار - جدا کننده لبه دار سوپر - جدا کننده گلفی 9000 - جداکننده گلفی 12000 - جداکننده لبه دار 9000 - جداکننده لبه دار 12000 - جداکننده هرکولس - جدا کننده تخم مرغی - جداکننده تگ - آهنربا - مگنت - تگ باز کن - جدا کننده کارکرده - جداکننده دستی کارکرده -جدا کننده برقی کارکرده - جدا کننده گلفی کارکرده - جداکننده لبه دار کارکرده - جدا کننده هرکولس کارکرده - جداکننده تخم مرغی کارکرده - جداکننده تگ کارکرده - آهنربا کارکرده - مگنت کارکرده - تگ باز کن - جداکننده دست دوم - جدا کننده دستی دست دوم - جدا کننده برقی دست دوم - جداکننده گلفی دست دوم - جداکننده لبه دار دست دوم - جداکننده هرکولس دست دوم - جداکننده تخم مرغی دست دوم - جداکننده تگ دست دوم - آهنربا دست دوم - مگنت دست دوم - تگ باز کن دست دوم - جداکننده ارزان - جداکننده دستی ارزان - جداکننده برقی ارزان - جداکننده گلفی ارزان - جداکننده لبه دار ارزان جداکننده هرکولس ارزان - جداکننده تخم مرغی ارزان - جداکننده تگ ارزان - آهنربا ارزان - مگنت ارزان - تگ باز کن ارزان
پارس افزار ارائه دهنده برترین راه حل های امنیتی و تجهیزات فروشگاهی