جداکننده برقی سنسورماتیک :

جداکننده برقی سنسورماتیک  برای جدا کردن تگ سنسورماتیک از روی اجناس مورد استفاده قرار میگیرد . جداکننده برقی سنسورماتیک در دو مدل تومیزی و رومیزی مورد استفاده قرار می گیرد . تگ سنسورماتیک به دو صورت تگ AM و تگ RF در بازار موجود است.


مزیت جدا کننده برقی به شرح زیر است:

عملکرد بالا در باز کردن تگ  از لباس عدم باز شدن تگ توسط سارقین
داشتن قفل خاص برای امنیتجداکننده دستی سنسورماتیک - جداکننده برقی سنسورماتیک - جداکننده سوپر - جداکننده گلفی - جدا کننده گلفی سوپر - جداکننده لبه دار - جدا کننده لبه دار سوپر - جدا کننده گلفی 9000 - جداکننده گلفی 12000 - جداکننده لبه دار 9000 - جداکننده لبه دار 12000 - جداکننده هرکولس - جدا کننده تخم مرغی - جداکننده تگ - آهنربا - مگنت - تگ باز کن - جدا کننده کارکرده - جداکننده دستی کارکرده -جدا کننده برقی کارکرده - جدا کننده گلفی کارکرده - جداکننده لبه دار کارکرده - جدا کننده هرکولس کارکرده - جداکننده تخم مرغی کارکرده - جداکننده تگ کارکرده - آهنربا کارکرده - مگنت کارکرده - تگ باز کن - جداکننده دست دوم - جدا کننده دستی دست دوم - جدا کننده برقی دست دوم - جداکننده گلفی دست دوم - جداکننده لبه دار دست دوم - جداکننده هرکولس دست دوم - جداکننده تخم مرغی دست دوم - جداکننده تگ دست دوم - آهنربا دست دوم - مگنت دست دوم - تگ باز کن دست دوم - جداکننده ارزان - جداکننده دستی ارزان - جداکننده برقی ارزان - جداکننده گلفی ارزان - جداکننده لبه دار ارزان جداکننده هرکولس ارزان - جداکننده تخم مرغی ارزان - جداکننده تگ ارزان - آهنربا ارزان - مگنت ارزان - تگ باز کن ارزان-

پارس افزار ارائه دهنده برترین راه حل های امنیتی و تجهیزات فروشگاهی