مزایای گیت فروشگاهی AM :

از مزایای گیت فروشگاهی AM میتوان به فاصله تشخیص آن اشاره کرد

انواع متفاوتی از نویز ها وجود دارد که یکسی از انها بر روی دزدگیر فروشگاهی RF و یکسری دیگر بر روی گیت فروشگاهی AM تاثیر میگذارد که البته نویزپذیری گیت فروشگاهی RF نسبت به گیت فروشگاهی AM بیشتر است


معایب گیت فروشگاهی AM :

دارای قیمت بالاتر نسبت به گیت فروشگاهی RF گیت فروشگاهی ، دزدگیر فروشگاهی ، گیت ضد سرقت ، تگ ،دزدگیر لباس ، دزدگیر پوشاک ، PROSEC ، پروسک ، گیت فروشگاهی RF ، دزدگیر فروشگاهی RF ، گیت ضد سرقت RF ، دزدگیر لباس RF ، دزدگیر پوشاک RF ، یت فروشگاهی AM ، دزدگیر فروشگاهی AM ، گیت ضد سرقت AM ، دزدگیر لباس AM ، دزدگیر پوشاک AM ، یت فروشگاهی EM ، دزدگیر فروشگاهی EM ، گیت ضد سرقت EM ، دزدگیر لباس EM ، دزدگیر پوشاک EM ، مزایای گیت فروشگاهی AM ، مزایای دزدگیر فروشگاهی AM ، مزایای گیت ضد سرقت AM ، مزایای دزدگیر لباس AM ، مزایای دزدگیر پوشاک AM ، معایب گیت فروشگاهی AM ، معایب دزدگیر فروشگاهی AM ، معایب گیت ضد سرقت AM ، معایب دزدگیر لباس AM ، معایب دزدگیر پوشاک AM
پارس افزار ارائه دهنده برترین راه حل های امنیتی و تجهیزات فروشگاهی