پروژه ایران مال

پروژه ایران مال

پروژه ایران مال فروشگاه ایران کتان نصب 16 عدد دزدگیر فروشگاهی با ورودی 5 متر توسط کادر فنی با تجربه در این زمینه

پروژه جلفا

پروژه جلفا

پروژه جلفا فروشگاه مدا پارک نصب 2 عدد دزدگیر فروشگاهی مدل PROPLEXI توسط کادر فنی با تجربه در این زمینه

پروژه خیابان باکری

پروژه خیابان باکری

پروژه خیابان باکری فروشگاه ویکی نصب 1 عدد دزدگیر فروشگاهی مدل PROWIDE توسط کادر فنی با تجربه در این زمینه

پروژه امیردشت

پروژه امیردشت

پروژه امیردشت مونیکا مانچینی نصب 1 عدد دزدگیر فروشگاهی مدل PROWOOD توسط کادر فنی با تجربه در این زمینه

پروژه خیابان آذربایجان

پروژه خیابان آذربایجان

پروژه خیابان آذربایجان فروشگاه تاناکورا نصب 1 عدد دزدگیر فروشگاهی مدل PROPLEXI توسط کادر فنی با تجربه در این زمینه

پروژه معین مال

پروژه معین مال

پروژه معین مال فروشگاه جورپا نصب 2 عدد دزدگیر فروشگاهی مدل PROPLEXI توسط کادر فنی با تجربه در این زمینه

پارس افزار ارائه دهنده برترین راه حل های امنیتی و تجهیزات فروشگاهی