نیاز به مشاوره رایگان دارید؟ تماس بگیرید

به راهنمایی نیاز دارید؟

75 25 57 66 (021)

خنثی کننده و جداکننده تگ

خنثی کننده لیبل

دستگاه های خنثی کننده لیبل جهت غیر فعال کردن لیبل های امنیتی RF و AM

جداکننده تگ

جداکننده مغناطیسی و مکانیکی برای جدا کردن انواع تگ های سزنی امنیتی از روی کالاها